Maqueta HO 2c

Maqueta HO 2c

Recientment ha finalitzat una petita ampliació de dues vies mortes a la part inferior de l’estació principal, per tal de poder-hi estacionar locomotores o petites composicions. Ja és completament operativa i tots aquells que sou usuaris de la maqueta ja en podeu...
Maqueta 0N30. Hi seguim treballant.

Maqueta 0N30. Hi seguim treballant.

Es continua treballant en la maqueta d’escala 0n30. El traçat de la via està definitivament acabat, i s’ha iniciat el cablejat inferior, a la vegada que s’està donant forma al...